Anställda
0
Omsättning
0
Verksamhetsår
0

Hallabro Plast AB startades i mitten på 60-talet (Då Br. Hedlunds Plast AB i Hallabro, Ronneby kommun) med att tillverka glasfiberarmerade produkter.

År 2005 förvärvade Åke Sääf företaget och påbörjade företagets utveckling och expansion. År 2009 påbörjades den största investeringen i företagets historia, vakuuminjicering. En kostsam process där grundtanken var att förbättra arbetsmiljön samt minska utsläppen med ca 90 procent. Man fick också betydligt bättre produkter, mindre fysiskt arbete för personalen vilket minskar arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor.

År 2014 tog företaget ett nytt kliv och flyttade till nya lokaler i Tingsryd som möjliggjorde utveckling, effektivare processer och bättre logistik.

År 2020 skedde ett generationsskifte och idag ägs Hallabro Plast AB av Sandra & Andreas Sääf.

Hallabro Plast AB startades i mitten på 60-talet (Då Br. Hedlunds Plast AB i Hallabro, Ronneby kommun) med att tillverka glasfiberarmerade produkter.

© 2021 Hallabro Plast AB. All rights reserved