Hallabro Plast AB

Hallabro Plast AB är ett växande företag som tillverkar betong- och glasfiberprodukter.

Vi tillverkar och marknadsför sandlådor och förvaringslådor samt planteringskärl i betong med hög kvalitet och finish.

Vår målsättning är att till offentlig samt privat verksamhet leverera kvalitetsprodukter med kort ledtid på utsatt leveransdatum. Personlig service och trevligt bemötande är några av våra ledord. Vår personal har hög kompetens och stort kvalitetstänkande vilket bidrar till vår positiva utveckling.

Med nya lagar och bestämmelser inom miljöområdet är det Hallabro Plast AB’s policy att ligga steget före och uppfylla den Svenska miljölagstiftningen som står samlat i miljöbalken. Vi uppfyller givetvis alla tillstånd med god marginal där tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen.